1. Якою проблемою з охорони довкілля можна вважати зменшення потужності озонового шару та електромагнітне

1. Якою проблемою з охорони довкілля можна вважати зменшення потужності озонового шару та електромагнітне випромінювання?
2. Що може викликати антропічне забруднення, таке як виверження вулкану, вивітрювання гірських порід, масове розмноження комах або внесення у ґрунт добрив?
3. Що включає в себе фізичне забруднення, таке як побутове сміття, солі важких металів, світлове випромінювання або продукти генетичної інженерії?
4. Які фактори спричиняють заболочення ґрунтів, будівництво ставків і водосховищ, незбалансоване зрошення, випадіння кислотних дощів або радіаційне опромінення?
5. Що означає термін акліматизація в контексті біології, зміна клімату внаслідок руйнації озонового шару, сукупність методів вивчення кліматичних показників, пристосування організмів до нових умов мешкання чи відновлення на певній території видів місцевих організмів?
6. Які екологічні проблеми атмосфери можуть бути повязані з радіоактивним опроміненням після аварії, пилом вулканічного походженням та вихлопними газами автомобіля?
7. Які наслідки порушення теплового балансу планети можуть включати смог, кислотні дощі та парниковий ефект?
8. Які результати природоохоронної діяльності України включають найстаріший заповідник, рослинні угруповання з Чорного списку, Зеленої книги та Червоної книги, а також перший ботанічний сад у Києві, Львові чи Харкові?

Проверенное решение:

Задача 1: Проблемою з охорони довкілля є зменшення потужності озонового шару і електромагнітне випромінювання. Зменшення озонового шару призводить до збільшення проникнення ультрафіолетового випромінювання, що може спричинити пошкодження ДНК і підвищити ризик онкологічних захворювань. Електромагнітне випромінювання, таке як від мобільних телефонів, також може мати негативний вплив на здоров’я.

Задача 2: Антропічне забруднення, таке як виверження вулкану, вивітрювання гірських порід, масове розмноження комах або внесення у ґрунт добрив, може призвести до забруднення атмосфери та ґрунту, що впливає на екосистеми і здоров’я людей.

Задача 3: Фізичне забруднення включає в себе побутове сміття, солі важких металів, світлове випромінювання і продукти генетичної інженерії, які можуть шкодити навколишньому середовищу та біорізноманіттю.

Задача 4: Заболочення ґрунтів може бути спричинене будівництвом ставків і водосховищ, незбалансованим зрошенням, випадінням кислотних дощів і радіаційним опроміненням, що негативно впливає на ґрунтову родючість і рослинний світ.

Задача 5: Акліматизація в біології означає пристосування організмів до нових умов мешкання. Це важливий адаптаційний процес, який допомагає організмам виживати в змінилися умови середовища.

Задача 6: Екологічні проблеми атмосфери, пов’язані з радіоактивним опроміненням, пилом вулканічного походження та вихлопними газами автомобіля, можуть включати забруднення повітря і здоров’я людей.

Задача 7: Порушення теплового балансу планети може призвести до смогу, кислотних дощів та парникового ефекту, що загрожує клімату та біорізноманіттю.

Задача 8: Природоохоронна діяльність України включає найстаріший заповідник, рослинні угруповання з Чорного списку, Зеленої книги та Червоної книги, а також перший ботанічний сад у Києві, Львові чи Харкові, які сприяють збереженню природної різноманітності.

Порада: Для кращого розуміння екологічних питань, рекомендується вивчати наукову літературу та долучатися до екологічних ініціатив.

Вправа: Поміркуйте про способи, які можна вжити для зменшення антропічного забруднення та покращення охорони довкілля в вашому регіоні, і запишіть їх.

Покажи ответ друзьям: