Розрахуйте обєм кисню, витрачений при згорянні 50 г глюкози

Розрахуйте обєм кисню, витрачений при згорянні 50 г глюкози.

Точный ответ:

Содержание: Розрахунок об’єму кисню, витраченого при згорянні 50 г глюкози.

Пояснення: Для розрахунку об’єму кисню, витраченого при згорянні 50 г глюкози, нам потрібно врахувати хімічну реакцію спалювання глюкози та використання зв’язаного кисню.

Хімічна реакція спалювання глюкози має вигляд:
C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2 + 6H2O

За цією реакцією видно, що для спалювання одного молекули глюкози потрібно 6 молекул кисню. Молекулярна маса глюкози (C6H12O6) дорівнює приблизно 180 г/моль. Таким чином, 50 г глюкози дорівнюють приблизно 0,28 моль глюкози (50 г / 180 г/моль).

Отже, кількість кисню, витраченого при згорянні 50 г глюкози, буде 6 разів більше, ніж кількість глюкози в молях. Тобто:
Кількість кисню = 6 * 0,28 моль = 1,68 моль кисню.

Тепер ми можемо використовувати ідеальний газовий закон, щоб розрахувати об’єм кисню при стандартних умовах (0°C та 1 атмосферний тиск). За цим законом, один моль газу займає приблизно 22,4 літра об’єму.

Обчислення:
Об’єм кисню = Кількість кисню * Об’єм одного моля кисню = 1,68 моль * 22,4 л/моль = 37,63 л.

Отже, об’єм кисню, витраченого при згорянні 50 г глюкози, становить приблизно 37,63 літра.

Приклад використання:
Знайдіть об’єм кисню, який буде витрачений при спалюванні 50 г глюкози.

Порада:
Завжди перевіряйте хімічні реакції та використовуйте молекулярну масу для обчислення мольних кількостей речовин.

Вправа:
Яка кількість кисню буде витрачена при спалюванні 100 г глюкози?

Покажи ответ друзьям: