Скільки груп з трьох осіб можна сформувати з бригади робітників, яка складається з 8 осіб і має їхати у відрядження? а

Скільки груп з трьох осіб можна сформувати з бригади робітників, яка складається з 8 осіб і має їхати у відрядження? а) 56; б) 48; в) 36; г) 28.

Пошаговое объяснение:

Содержание: Комбінаторика: вибір команди з групи.

Пояснення: Для вирішення цієї задачі ми використовуємо комбінаторний підхід. Ми повинні вибрати групу з трьох осіб із загальної бригади, яка складається з 8 осіб. Для цього використовуємо поєднання (комбінаторний символ «C»).

Формула для обчислення поєднань:
C(n, k) = n! / (k!(n-k)!)

У нашому випадку:
n — кількість робітників у бригаді (8 осіб)
k — кількість осіб, яку ми хочемо вибрати до групи (3 особи)

Розв’язок:
C(8, 3) = 8! / (3!(8-3)!) = 56

Таким чином, можна сформувати 56 груп з трьох осіб із бригади робітників.

Приклад використання: Для відповіді на це завдання вираховуємо поєднання C(8, 3) і отримуємо 56.

Порада: Пам’ятайте, що формула поєднань допомагає розв’язувати задачі, де важливий вибір певної кількості об’єктів з загальної маси. Вивчіть цей підхід, і вам буде легше розв’язувати подібні задачі.

Вправа: Скільки різних груп з чотирьох осіб можна сформувати із групи, яка складається з 10 осіб? (Використовуйте формулу поєднань).

Покажи ответ друзьям: