3. Як вы размышляеце аб основным персанажу аповесці? У вашым адказе выкарыстоўвайце цытаты з твору. 4. Чаго чытаў

3. Як вы размышляеце аб основным персанажу аповесці? У вашым адказе выкарыстоўвайце цытаты з твору.
4. Чаго чытаў Андрэй Лабановіч? З кім маў сувязь? Як гэта апісвае яго?
5. Андрэй Лабановіч асабліва цаніў адно філасофскае пытанне. Какое? Ці вы згодныя з меркаваннем персанажа па гэтаму пытанні? Як бы вы на яго адказалі?
6. Раскажыце пра гісторыю адносін Ядвісы і Лабановіча. Ці існавала любоў паміж імі?
7. Ці Ядвісі магла перашкадзіць рэалізацыі мары Лабановіча?
8. Як Андрэй Лабановіч адносіўся да іншых дзяўчат? Як гэта апісвае яго?
9. Падумайце, якім чынам выяўляецца Лабановіч як чалавек і настаўнік. Які чалавек, на ваш погляд, можа стаць добрым настаўнікам? Ці мае Лабановіч такія якасці?
10. Які быў вынік экзамена вучняў Андрэя Лабановіча? Як галоўны персанаж адзначаецца ў параўнанні з калегамі?
11. Якія адабраныя інтэлігенцыяй праблемы апісваюцца ў творы? Якімі праблемамі жыве група інтэлігенцыі?
12. Як Андрэй Лабановіч стаўляўся да культурнай спадчыны палешукоў, іх быту, забабонаў?

Точный ответ:

Тэма: Андрэй Лабановіч у творы «Беларускія нацыянальныя аповесці»

Аб’ясненне: Андрэй Лабановіч, як асноўны персанаж, разглядаецца ў кантэксце беларускай нацыянальнай аповесці. Ён быў не толькі выдатным настаўнікам, але і замежным чытачам. У творы апісваюцца яго адносіны з іншымі персанажамі, філасофскае паглыбленне і ўзаемаадносіны з Ядвісой.

Прыклад выкарыстання: У звязку з глыбокімі філасофскімі пытаннямі, Андрэй Лабановіч цаніў адзінае: «Што значыць быць сапраўдным чалавекам?» Задача для развіцця: Супрацоўніце гэта філасофскае меркаванне з вашым уласным разуменнем чалавечаскай сутнасці.

Савет: Для лепшага зразумення тэмы, рэкамендуецца акцэнтаваць на цытатах, якія адлюстроўваюць глыбокасць думак Лабановіча.

Задача: Як вы разглядаеце адносіны між Ядвісай і Лабановічам, выкарыстоўваючы цытаты з твору?

Покажи ответ друзьям: