Яким натиском діє пілот масою 80 кг на сидіння у нижній точці петлі, коли літак рухається зі швидкістю 360 км/год і

Яким натиском діє пілот масою 80 кг на сидіння у нижній точці петлі, коли літак рухається зі швидкістю 360 км/год і виконує мертву петлю з радіусом 500 м?

Проверенный ответ:

Суть вопроса: Підсилення уявлення про силу тяжіння при обертанні

Пояснення: Щоб зрозуміти, як діє пілот масою 80 кг на сидіння у нижній точці петлі, нам потрібно розглянути силу тяжіння і центростремительну силу, які виникають під час обертання літака.

1. Сила тяжіння (Fг): Це сила, яка притягує пілота до землі і дорівнює його масі, помноженій на прискорення вільного падіння, що приблизно дорівнює 9.8 м/с².

Fг = маса × прискорення вільного падіння
Fг = 80 кг × 9.8 м/с² ≈ 784 Н (ньютони)

2. Центростремительна сила (Fc): Це сила, яка виникає під час обертання літака і спрямована від центру обертання до зовнішнього краю петлі. Ця сила забезпечує необхідне прискорення для обертання.

Fc = (маса × швидкість²) / радіус обертання

Fc = (80 кг × (360 км/год)²) / 500 м ≈ 2074280 Н

Підсумок: Пілот діє на сидіння і петлі з сумарною силою, що дорівнює силі тяжіння плюс центростремительну силу. Таким чином, пілот діє на сидіння і петлю силою, приблизно 2074280 + 784 Н, або близько 2075064 Н.

Приклад використання: Обчисліть силу, з якою діє пілот на сидіння у нижній точці петлі, коли літак рухається зі швидкістю 360 км/год і виконує мертву петлю з радіусом 500 м.

Порада: Розуміння основ фізики і сил, що виникають при руху, допоможе вам розв’язувати подібні завдання. Важливо також враховувати одиниці вимірювання і переводити їх, якщо це необхідно.

Покажи ответ друзьям: